Интервју у емисији “Бибер”

Интервју са Маријом поводом књиге “Игре пролећа и сене” за новосадски Канал 9 и емисију Бибер.